Netwerk Kwetsbare Ouderen

Dit netwerk  bestaat uit fysiotherapiepraktijken, aangesloten bij het FVGO, met specifieke deskundigheid op het gebied van training en begeleiding van kwetsbare ouderen in de regio Gooi en Omstreken.

Het netwerk zorgt voor constante  kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen door goede onderlinge werkafspraken, duidelijke opleidings- en andere instroomcriteria en regionale bij- en nascholing.

Kwetsbare ouderen uit het Gooi en Omstreken kunnen met dit netwerk rekenen op een kwalitatief goede behandeling en begeleiding dicht bij huis.

ouderen_op_bankje
patient_ouderen1

Voorwaarde voor deelname in het Netwerk Kwetsbare Ouderen

De samenwerking tussen het netwerk en de praktijk wordt vastgelegd in een verklaring. Via het FVGO mailadres (info@fvgonet.nl) zijn voorwaarden voor toelating van fysiopraktijken op aanvraag beschikbaar)

Locaties

In de regio Gooi en Omstreken zijn 20 praktijken in 9 plaatsen verbonden aan het Netwerk Kwetsbare Ouderen.

Baarn

Hilversum

Huizen

Weesp