Netwerk COPD+ informatie

COPD+ is het netwerk van praktijken, aangesloten bij het FVGO, die COPD-zorg bieden in de regio Gooi en Omstreken.

Deze praktijken werken uniform volgens een zorgprogramma. Dit programma is gebaseerd op de landelijke richtlijnen en de Zorgstandaard COPD en is opgesteld in samenwerking met huisartsen en longartsen in de regio. In het zorgprogramma is een set van verwijsafspraken  beschreven.

Het netwerk borgt de kwaliteit van de COPD-zorg op een plusniveau (COPD+) door goede werkafspraken, intercollegiale toetsing en regionale bij- en nascholing.

Mensen met longaandoeningen in het Gooi en Omstreken kunnen met dit COPD+ netwerk vertrouwen op goed opgeleide en ervaren fysiotherapeuten en op een goede behandeling en begeleiding dicht bij huis.

patient_copd
copdverwijzing

Plaats beweegprogramma

Het bijbehorende beweegprogramma voor COPD-patiënten kan op twee plaatsen in de zorgketen worden gestart. In overleg met de huisartsen in de regio is hiervoor een stroomschema opgesteld voor de verwijzing.

Voorwaarden voor deelname in het Netwerk COPD+

Samengevat: bij een COPD+ praktijk  kunt u rekenen op:

  • Minimaal twee fysiotherapeuten die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF of in het register van Keurmerk Fysiotherapie
  • In de praktijk voldoet minimaal één van de therapeuten aan de criteria die gelden voor deelname in het COPD+ netwerk van de FVGO
  • De praktijk voldoet aan de geldende voorwaarden met betrekking tot de oefenruimte, de apparatuur, het materiaal en de zorgvuldige uitvoering van het zorgprogramma
  • De praktijk werkt voortdurend aan verdere ontwikkeling van het zorgprogramma en stelt die kennis en gegevens onder de gebruikelijke, strikte voorwaarden ook beschikbaar aan huisartsen en specialisten

De samenwerking van de praktijk met het netwerk wordt vastgelegd in een verklaring.

partners

Locaties

In de regio Gooi en Omstreken zijn 26 praktijken in 11 plaatsen verbonden aan het Netwerk COPD.

Baarn

Blaricum

Bussum

Eemnes

Hilversum

Huizen

Kortenhoef

Laren

Loosdrecht

Naarden

Weesp