Netwerk Oncologie informatie

Dit netwerk bestaat uit eerste- en tweedelijns fysiotherapie praktijken aangesloten bij het FVGO, met specifieke deskundigheid op het gebied van training en behandeling van de oncologische patiënt in de regio Gooi en Omstreken.

Het netwerk borgt de kwaliteit van de oncologisch zorg door goede werkafspraken, duidelijke instroom- en scholingscriteria en regionale bij- en nascholing.

Mensen met kanker in de regio kunnen tijdens en na hun medische behandeling bij de aangesloten instellingen rekenen op een goede behandeling en begeleiding, dicht bij huis.

patient_oncologie
partners

Voorwaarden deelname in het Netwerk Oncologie

Een fysiotherapeut met een vermelding op de Zorgzoeker van het Onconet kan namens haar praktijk lid worden van het netwerk oncologie.

De samenwerking tussen het netwerk en de oncologische fysiotherapeut wordt vastgelegd in een verklaring. Via het FVGO mailadres (info@fvgonet.nl) zijn voorwaarden voor toelating van fysiopraktijken op aanvraag beschikbaar.

Locaties

In de regio Gooi en Omstreken zijn 20 praktijken in 8 plaatsen verbonden aan het Netwerk Oncologie.

Baarn

Blaricum

Bussum

Hilversum

Huizen

Laren

Naarden

Weesp