Netwerk CVRM

Het netwerk houdt zich bezig met het ontwikkelen en toepassen van leefstijlprogramma’s  die het risico op hart of vaatziekten aanzienlijk kan beperken. Dit zogeheten Cardio Vasculair Risico Management, kortweg CVRM omvat een aantal vaste onderdelen.

Naast het stellen van een individuele en specifieke diagnose is er ook een screening op risicofactoren, wordt een individueel behandelprogramma opgesteld en is er veel aandacht voor de nabehandeling in een follow-up.

De bij het CVRM netwerk van de FVGO aangesloten praktijken werken uniform volgens een zorgprogramma. Dit zorgprogramma is gebaseerd op de landelijke richtlijnen en de Zorgstandaard.

partners

Locaties

In de regio Gooi en Omstreken zijn 7 praktijken in 5 plaatsen verbonden aan het Netwerk CVRM.

Blaricum

Bussum

Huizen

Hilversum

Loosdrecht

Naarden