Missie

De Fysiotherapeuten Vereniging Gooi en Omstreken is een dynamisch samenwerkingsverband in de regio en levert zorgproducten afgestemd op de zorgvraag. De FVGO vormt het aanspreekpunt voor externe partijen als het gaat om fysiotherapeutische zorgverlening.

Visie

Wij streven naar een regiodekkend netwerk van praktijken, met kwalitatieve en innovatieve fysiotherapeutische zorg in aansluiting op de geldende zorgstandaarden en zorgvraag. Wij treden op als gespreks- en onderhandelingspartner naar relevante externe partijen om zo de belangen te behartigen van alle aangesloten fysiotherapeuten.

3y68g1bik3dg_home_landscape_top_article_630x325