Nieuws uit het netwerk Kwestbare Ouderen


Naast het netwerk Kwetsbare Ouderen binnen de FVGO is er in ons werkgebied een nieuw samenwerkingsinitiatief van master Geriatrie Fysiotherapeuten. Het FVGO bestuur is momenteel met beide netwerken in gesprek om te onderzoeken of samenwerking tussen beide netwerken mogelijk is onder de FVGO paraplu. Uitgangspunt voor het bestuur is en blijft dat een kwalitatief optimale zorg beschikbaar moet zijn voor de inwoners van onze regio en dat stakeholders zoals bijvoorbeeld huisartsen en medisch specialisten deze zorg ook goed kunnen vinden bij de verwijzing van patiënten. Wij verwachten voor eind 2019 met nadere berichtgeving te kunnen komen.