Verslag bezoek FVGO aan Zorggroep FEL

Op dinsdag 31 oktober togen Chris Schroder, Jan Bleijerveld, Marije de Leur en mijn persoon door de drukste file van het jaar naar Delft om een bezoek te brengen aan onze collega’s Nic van Paassen en Gerard van der Wees van de FEL
De FEL (Fysiotherapie Eerste Lijn) is een monodisciplinair samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio Nieuwe Waterweg Noord en Delfland, Westland, Oostland en aangrenzende gebieden. De samenwerkingsvorm is een Coöperatieve vereniging en toegankelijk voor alle praktiserende eerstelijns fysiotherapeuten. Een soort FVGO dus.
Zorggroep FEL organiseert de levering van doelmatige, transparante en geïntegreerde eerstelijns fysiotherapeutische zorg. In de zorggroep FEL participeren eerstelijns fysiotherapeuten die voldoen aan de door de zorggroep gestelde kwaliteitseisen. De zorggroep biedt de mogelijkheid aan fysiotherapeuten in het veranderende speelveld een gelijkwaardige partner in de eerstelijns zorg te zijn.

Ze werken vanuit een heel heldere visie al meer dan negen jaar aan het realiseren van hun missie. Het waarborgen van kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg voor patiënten in de eerste lijn en het waarborgen van een goede verankering van de positie van de fysiotherapie in de eerste lijn van de gezondheidszorg.
De zorggroep FEL is een organisatie waar fysiotherapeutische professionals, al dan niet in nauwe samenwerking, zorg leveren aan patiënten op een toetsbare, transparante wijze. De zorg zal geleverd worden volgens de actuele richtlijnen en de gemaakte afspraken binnen de zorggroep. De organisatie biedt een mogelijkheid aan de fysiotherapeuten om zich te kunnen verenigen. Toetreden tot de zorggroep geschiedt op basis van gestelde criteria. Naast de activiteiten gericht op de daadwerkelijke zorg, wil de zorggroep een rol spelen bij scholingsactiviteiten en onderzoek. De organisatie zal flexibel moeten zijn en probleemloos moeten kunnen anticiperen dan wel reageren op veranderingen in het speelveld van de eerstelijns gezondheidszorg. De zorggroep onderhoudt contacten met en wil functioneren als aanspreekpunt voor de collega’s en de andere strategische partners en belanghebbenden in de gezondheidszorg om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Daarbij moet met name gedacht worden aan (para)medici, samenwerkingsverbanden, patiënten-belangenverenigingen, zorgverzekeraars en gemeenten. Het functioneren van de zorggroep zal moeten leiden tot gegarandeerde kwaliteit van zorg voor de patiënt en doelmatigheid.

Opvallende zaken

De FEL is zo succesvol, dat er keuzes gemaakt moeten worden. Hoe organiseren we de FEL zo goed mogelijk en hoe blijven de ambities van de FEL uitvoerbaar. Hiervoor gaat het bestuur binnenkort met een extern deskundige de hei op.
In het hele gesprek komt duidelijk naar voren dat de FEL zich steeds richt op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen ten bate van de patiënt. Het gaat steeds om het verbeteren van de inhoud. In hun ogen vinden fysiotherapeuten elkaar daar juist in.
Ze zijn heel duidelijk in het leveren van hun meerwaarde en wie er in de FEL mogen meedoen.
Ze maken goed gebruik van de meest recente onderzoeken die beschikbaar zijn (voorbeeld van onderzoeken die aantonen dat beweegprogramma’s voor bepaalde groepen COPD patiënten het aantal ziekenhuis opnames drastisch doet verminderen). Daarnaast hebben ze uitstekende contacten met hun samenwerkingspartners (huisartsen/specialisten)
In multidisciplinaire teams wordt de optimale behandelstrategie rond een bepaalde patiënten populatie multidisciplinair afgesproken en daar worden ook de onderzoeken uit punt 3 ingebracht)
Al met al een heel inspirerend bezoek waar we als bestuur van de FVGO veel van hebben geleerd.