Verslag ALV 08-11-2017

ALV FVGO 08-11-2017

Jan Willem Gort heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij neemt de taak als voorzitter tijdelijk over van Albert Bek in verband met familieomstandigheden.
Om 19.45 uur starten we met een inspirerende lezing van Chantal Walg over Positieve Gezondheid. Zij heeft ons meegenomen hoe wij ‘Anders’ kunnen implementeren in de praktijk.
Anders gezond betekent anders denken en anders doen!

Chantal Walg is van huis uit verpleegkundige en auteur van het boek Gezond Centraal. Met haar bedrijf Anders Gezond streeft zij er naar een kanteling aan te brengen in de manier waarop we omgaan met gezondheid en gezondheidszorg.

Chantal: ‘Anders gezond’ omdat ik door mijn ervaringen binnen de gezondheidszorg overtuigd ben geraakt van het feit dat gezondheid op een andere manier bereikt zou moeten worden dan nu het geval is. En gezondheid een ander concept is dan alleen de afwezigheid van ziekte.
De huidige gezondheidszorg gaat vooral over Cure en Care, Core oftewel aandacht voor de kern, gezondheid ontbreekt. Een kern die niet alleen beïnvloed kan worden door het individu zelf maar ook door de omgeving, het collectief ofwel de samenleving. Hierover heb ik meer geschreven in ‘gezond centraal opschudding in de gezondheidszorg’.

Na deze lezing beginnen we met de Algemeen Leden vergadering FVGO en vertelt Jan Willem over de bereikte doelen van 2017 die in het werkplan van het visiedocument staan. Er is veel gebeurd op het gebied van het bestuur, de netwerken, financiën, het inzichtelijk krijgen van alle praktijken en leden en de nieuwe website. De website heeft nog wat opstartproblemen, het doorschakelen van de oude naar de nieuwe URL bijvoorbeeld, maar er wordt hard aan gewerkt om het goed op orde te krijgen.

Nu we de goede structuur van onze vereniging op orde hebben, staat relatiebeheer met onze stakeholders in het algemeen en in het bijzonder de relatie met de Ghogo (huisartsengroep) en specialisten op het programma voor 2018.
Vervolgens vertelt Marije de Leur, onze penningmeester, over de inkomsten en uitgaven van 2017 en de begroting van 2018. De begroting wordt unaniem door alle aanwezige leden goedgekeurd.
Tijdens de rondvraag wordt er gesproken over het aanvragen van accreditatie voor het bijwonen van de vergaderingen van de netwerken. Marije gaat iemand benaderen die dat voor ons zou kunnen regelen.
Einde vergadering 22.05 uur.