Update Netwerk Orthopedie Heup/Knie

Het bestuur het netwerk Orthopedie Heup/Knie stuurde recent haar leden een update over de voortgang van hun activiteiten. Lezen? klik hier.