Symposium nieuw THP- en TKP-protocol

Voor de fysiotherapeuten in het Gooi en omgeving organiseert de Vakgroep Orthopedie &

Traumatologie Tergooi op woensdag 5 juni a.s. een symposium over het nieuwe Tergooi

protocol betreffende de fysiotherapeutische behandeling na een totale heup- en totale

knieprothese.

Op de avond zelf wordt de voorste heupbenadering uitvoerig besproken, alsmede de

indicatiestelling voor tibiakoposteotomie, hemi- en totale knieprothese. Natuurlijk worden de

concept-protocollen besproken en is er gelegenheid voor discussie.

Programma

17.30 uur Inloop met Indisch Buffet

18.30 uur Introductie

HEUP

18.40 uur ASI (voorste benadering)

19.10 uur Protocol-bespreking THP

19.30 uur Pauze

KNIE

19.45 uur Indicatiestelling VTKO / UKP / TKP

20.15 uur Protocol-bespreking TKP

21.00 uur EINDE

Wilt u deze avond met interessante voordrachten, bespreking postoperatief revalidatieprotocol

en ontmoeting met collegae niet missen? Schrijft u zich dan per mail

(orthopediesecretariaat@tergooi.nl) direct in. Vermeld uw naam, praktijk, en KNGF-nummer,

zodat wij ook uw accreditatie kunnen verzorgen. De accreditatie is inmiddels aangevraagd. Na

inschrijving ontvangt u via de mail de concept-protocollen om u nog beter op de avond voor te

bereiden.

Aan het eind is er een afsluitende borrel.