Nieuwjaarswens

Toen ik deze week achter mijn laptop kroop om voor onze site een traditionele blik in het nieuwe jaar te werpen en stil te staan bij het voorbije, realiseerde ik me hoe stormachtig de ontwikkelingen in onze vereniging zijn gegaan.

Terwijl de wereld om ons heen in brand blijft staan, politici komen en gaan, beleid wordt uitgezet en even snel weer wordt aangepast of afgeschaft, gaat voor de FVGO de trein gewoon door. Dat moet ook wel want zonder visie en werkplan is een club als de onze als een auto zonder benzine (of accu…) en een spoortrein zonder rails. Nu de ontwikkelingen in ons vakgebied en vooral in de beleidslijnen vanuit de politiek snel gaan moeten we daarop inspelen, willen we blijven voldoen aan onze doelstelling om als aansprekende organisatie onze leden op allerlei niveaus te vertegenwoordigen. Dat kan zijn als vraagbaak voor individuele leden, voor grotere praktijken, voor de diverse netwerken en nu dus ook samen met andere disciplines op regionaal- en landelijk niveau.

Zo werken we sinds medio dit jaar samen met de verenigde Diëtisten in de DVGO en in groter verband in de PVGO, daarover hebben we al vaker uitgebreid bericht. Maar we vergeten daarbij natuurlijk niet dat onze vereniging er vooral ook is voor onze eigen beroepsgroep. Zo gaan we het komend jaar veel tijd en aandacht besteden aan de ondersteuning van onze netwerken; ik herhaal het nog maar een keer: de ruggengraat van onze club.

In februari willen we daarom al een eerste bijeenkomst met alle netwerkbesturen organiseren waarin we alle zaken en vooral ook praktische vragen rond het reilen en zeilen van de netwerken inventariseren. Dan gaan we in het voorjaar de eerder uitgestelde bijeenkomst met Wilfrid Opheij van Common Eye organiseren.  Common Eye geeft al 75 jaar advies op het gebied van samenwerkingsprojecten in talloze (gezondheidszorg-)organisaties. De eerstvolgende stap is dan dat we willen gaan kijken in hoeverre onze netwerken op termijn ook in DVGO en/of PVGO verband thematisch of projectmatig kunnen samenwerken.

Ook binnen het bestuur zelf willen we graag voldoen aan ons eigen beleidsvoornemen om te verjongen en werk te maken van een schema van aan- en aftreden. Dat betekent dat de komende maanden wat bestuursleden hun zetel vrijmaken voor nieuwe instroom. Ik zal jullie daarvan natuurlijk op de hoogte houden.

Intussen blijft ook van belang dat we in allerlei netwerken en overlegorganen actief betrokken blijven. Met de GHO-GO en SAGO natuurlijk, met Tergooi en de Bergmanklinieken. Maar ook met de ontwikkelingen in de GLI de Gecombineerde Lifestyle Interventies die vanaf komend jaar worden geïntroduceerd in de basiszorgverzekering. Bovendien heeft onze stap in de regionale samenwerking in de PVGO ook al belangstelling getrokken van andere organisaties die zich nog op dit vrij nieuwe beleidsterrein aan het oriënteren zijn. Dat geeft ons natuurlijk  ook het gevoel dat we -samen met jullie unanieme steun vanuit de ALV- op de goede weg zijn. Een weg waarvan we hopen dat het ons als beroepsgroep ook verdere erkenning en waardering gaat geven die past bij de wijze waarop wij onze belangen proberen te realiseren. En daarin vooral een vertegenwoordigende stem hebben.

Voor nu wens ik jullie namens de medebestuurders een heel goed, gezond en zakelijk en privé zeer voorspoedig 2019, met fijne en genoeglijke feestdagen.

Proost, op het nieuwe jaar!!!

 

 

Albert Bek

Voorzitter FVGO