Nieuw Netwerk Orthopedie Heup en Knie

Op donderdag 6 februari heeft de FVGO een nieuw netwerk gelanceerd: Netwerk Orthopedie Heup en Knie

Ongeveer 40 fysiotherapeuten uit de regio met een grote diversiteit aan praktijken waren bij dit memorabele moment aanwezig. Vol enthousiasme werd kennis getest via een quiz en meningen gepeild in 4 groepen n.a.v. stellingen. Het werkgebied van het netwerk start bij patiënten met (beginnende) artrose in de heup of knie en eindigt bij de post operatieve fase. Zo kunnen zowel huisartsen als orthopeden worden bereikt .

In 2020 zullen er twee bijeenkomsten van het netwerk georganiseerd worden, die zullen gaan over de operatieve en post operatieve fase op basis van het THP en TKP protocol van Tergooi.

Deelnemende praktijken krijgen op korte termijn een definitief inschrijfformulier voor het netwerk. Via het inschrijfformulier willen wij graag weten welke collega(‘s) er namens de praktijk gaan participeren, en ook kunt u aangeven of één van de collegae wil toetreden tot de kerngroep rondom het bestuur .

De kerngroep wordt samen met het bestuur de primaire ontwikkelgroep van inhoudelijke afspraken die op de komende vergaderingen zullen worden besproken en vastgesteld met alle leden.

Collega praktijken die niet aanwezig konden zijn en alsnog willen inschrijven kunnen zich aanmelden en ontvangen een inschrijfformulier.

Het Bestuur van het netwerk bestaat uit:

Rogier Bokelman:  voorzitter

David Snel:  secretaris penningmeester

Marcel Fokker: zorginhoudelijk expert