FVGO netwerk orthopedie heup knie

Op donderdag 6 februari jl. heeft de FVGO een nieuw netwerk gelanceerd.

FVGO netwerk orthopedie heup knie

 Ongeveer 40 fysiotherapeuten uit de FVGO regio vanuit een grote diversiteit aan praktijken waren bij dit memorabele moment aanwezig. Vol enthousiasme werd kennis getest via een quiz en meningen gepeild in 4 groepen n.a.v. stellingen. Het werkgebied van het netwerk begint bij artrose en eindigt bij de post operatieve fase. Zo kunnen zowel huisartsen als orthopeden worden bereikt . In 2020 komen er 2 bijeenkomsten van het netwerk en die zullen gaan over de operatieve en post operatieve fase op basis van het THP en TKP protocol van Ter Gooi.

Deelnemende praktijken krijgen op korte termijn een definitief inschrijf formulier voor het netwerk. Via het inschrijf formulier willen wij graag weten welke collega( s) er namens de praktijk gaan participeren , en ook kunt u aangeven of een van de collegae wil toetreden tot de kerngroep rondom het bestuur. De kerngroep wordt samen met het bestuur de primaire ontwikkelgroep van inhoudelijke afspraken die op de komende vergaderingen zullen worden besproken en vastgesteld met alle leden. Collega praktijken die niet aanwezig konden zijn maar alsnog willen inschrijven kunnen zich aanmelden en ontvangen dan een inschrijf formulier.

Het Bestuur van het netwerk bestaat uit:

Rogier Bokelman;  Voorzitter

David Snel;  secretaris Penningmeester

Marcel Fokker; zorginhoudelijk expert.